Hans Schultz

Tid til at lære af historien (artikel i Information)

Her kan læses en artikel af Mette Rodgers: Tid til at lære af historien

Det skal noteres at både Liikanen-komitéens anbefalinger og Vickers-rapportens forslag ikke er at betegne som seriøse forslag til bankopdeling. Kun Glass-Steagall modellen er fyldestgørende. 

Hans Schultz

Hvad er en Bankopdeling?

En bankopdeling skal tage udgangspunkt i Glass-Steagall modellen, som er en model der har virket i USA i mange år inden dereguleringen af finansverden tog fart med Reagan og Thatchers liberalistiske dereguleringspolitik, og endnu mere med Alan Greenspan som chef for den amerikanske centralbank.
En bankopdeling betyder kort fortalt, at alle banker (gerne globalt, men nogen skal jo starte!) får besked på, at de i løbet af et par uger skal dele banken i to.

DSUs forslag til en bankopdeling

Fra DSU:
”Europa fælles ud af krisen: DSUs prioriteter for det danske EU-formandskab 2012 ” - vedtaget på DSUs Landsmøde 4.-6. november 2012
Opgør med de finansielle ”supermarkeder”

Et nyt kreditsystem er nødvendigt

Et nyt kreditsystem er nødvendigt

Artiklen er baseret på Hans Frederik Ross Nielsens indlæg i Schiller Instituttets kampagneavis nr. 14 sommer 2012

Subscribe to www.bankopdelingnu.dk RSS